Reálná zkušenost: levný řemeslník v Praze vychází dráž, než solidní stavební firma

Sehnat kvalitní řemeslníky není snadný úkol. U větších zakázek, jako je například
rekonstrukce bytu, to platí dvojnásobně. Počkáte si minimálně několik týdnů, nezřídka i celé měsíce!
Zdaleka největší nespokojenost zákazníkům ale nepřináší dlouhé čekací doby. Daleko horší
jsou nedostatky v kvalitě práce a hlavně podhodnocené rozpočty. Spousta řemeslníků
inzeruje dumpingové ceny, kterým zavedené firmy těžko mohou konkurovat. Očekávání zde
však naráží na tvrdou realitu.

Záloha dopředu a prodražování rozpočtu

Častým poznávacím znakem nepříliš zavedených firem je vyžadování vysoké zálohy. Často
musíte zaplatit alespoň 50% ceny zakázky dopředu. To je poměrně velká částka. Firma
přitom ještě vůbec nezačala pracovat.
Výhodná počáteční nabídka se pak navíc v průběhu prací najednou výrazně prodražuje
nejrůznějšími přeplatky. S rozkopaným bytem navíc těžko můžete ukončit zakázku v
polovině. Nezbývá než vzít další peníze a platit. Za úspěch může být považováno, když
nesolidní řemeslník zakázku v potřebné kvalitě vůbec dokončí i za cenu výrazně vyšších
nákladů.

Zdánlivě dražší firma může vyjít levněji

Jak je možné, že se počáteční kalkulace a konečné náklady u mnoha řemeslníků tolik liší?
Jde o rozšířenou neprofesionalitu při domlouvání zakázek či snahu zajistit si práci za
jakoukoliv cenu (a to doslova). Díky koronaviru se na trhu najednou objevilo mnoho nových
živnostníků a firem. Jejich kvalifikace a zkušenosti s odbornými pracemi jsou různé.
Co však spojuje velkou část z nich, je nejasný postup při kalkulaci zakázky. Bez dlouhodobé
praktické zkušenosti je složité ohodnotit základní dva parametry, kterými jsou časová
náročnost prací a nároky na materiál. Ty se totiž liší nejen podle rozsahu zakázky ale
například i v závislosti na druhu či stáří budovy.
Zakázka u levnějších řemeslníků se vám tak ve výsledku může prodražit časově i finančně.
Obojí je nepříjemné a přináší řadu komplikací.
Také naše firma s tím má své zkušenosti, jelikož některé zpackané konkurenční zakázky
zachraňujeme nakonec my. A věřte nám, že oprava mnohých neodborných zásahů nakonec vychází dráž, než když si rovnou zaplatíte zkušenou firmu, která svoji práci zvládá na první pokus.

Přesný rozpočet prací i materiálu není sci-fi

Český zákazník si téměř odvykl na možnost, že rozpočet stavebních prací a rekonstrukcí
může být pevně stanoven dopředu. Navyšování cen se automaticky bere za samozřejmost,
s níž se dokonce počítá.
RekoLux patří mezi několik málo společností, které si zakládají na přesném opaku.
Rozpočty tvoříme tak, aby riziko překročení nákladů bylo minimální. Jak to můžeme zaručit?
Máme poměrně rozsáhlé zkušenosti s rekonstrukcemi, stavebními úpravami a ostatními
druhy prací na všech typech staveb v Praze i okolí.
Náš tým navíc sestává ze specialistů na všechny druhy řemesel. Díky tomu dokážeme
zhodnotit celkové aspekty, které cenu zakázky ovlivňují. S každým zákazníkem uzavíráme
smlouvu, jejíž součástí je přesný návrh rozpočtu zahrnující:
● Rozsah a časovou náročnost práce
● Potřebný materiál

S Rekolux přesně víte, za co platíte. Bez záloh a přeplatků

Díky smlouvě budete přesně vědět, za jaké úkony platíte, a jak dlouho nám to celé bude
trvat. Všechny práce a materiál přesně a přehledně rozepíšeme, včetně konkrétních cen. A
nevyžadujeme ani žádnou zálohu předem!
RekoLux zároveň zajistí a domluví všechno potřebné – od řemeslníků až po materiál a jeho
dopravu na místo. Okamžikem podpisu smlouvy už je vše naše starost.
Přijedeme k vám v domluveném termínu, bez zbytečných prostojů odvedeme kvalitní práci a
včas předáme hotové dílo k užívání. Průběh prací přitom bedlivě kontroluje náš odborný
stavební dozor.
Pro vaši osobní kontrolu navíc zajistíme fotodokumentaci všech úkonů, abyste měli dokonalý
přehled o dění ve vaší nemovitosti. To vše za předem odsouhlasených nákladů a lhůty
vyhotovení zakázky.

Rozpočet pro vaši zakázku vytvoříme zcela nezávazně!

Zaujala vás naše nabídka? Položkový rozpočet tvoříme zcela nezávazně pro všechny
zájemce. Domluvte si s námi konzultaci a vytvoření rozpočtu ZDARMA!

Autor textu – Stanislav Kupar