REKOLUX jsem našla na internetu, když jsem hledala stavební firmu na rekonstrukci koupelny a wc v bytě. A dopadlo to na výbornou. Rekonstrukce probíhala hladce, od pana Kupara jsem vždy znala aktuální stav, i co a kdy mě ještě čeká, když se objevilo něco nečekaného, vyšel vstříc a aktivně pomáhal řešit potíže. Příjemné a profesionální […]
Marcela Filipová

I found REKOLUX on the internet when I was looking for a construction company to renovate a bathroom and toilet in an apartment. And it turned out great. The reconstruction went smoothly, I always knew the current situation from Mr. Kupar, and what and when is still waiting for me, when something unexpected appeared, he went out of his way and actively helped to solve problems. Pleasant and professional behavior of all employees. His colleagues did a perfect job in high quality, I am really very satisfied with the result of the reconstruction. Thank you very much! And I can highly recommend REKOLUX STAV sro to everyone for reconstructions or rebuildings., 15/07/2020

Pin It on Pinterest